ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565