ภาพกิจกรรม

อัพเดทกิจกรรม ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

รวมกิจกรรม ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

รวมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด