ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

อัพเดทประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

ประกาศโรงเรียน

รวมประกาศต่างๆ จากโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดตามข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมภายในและภายนอกของวิทยาลัยฯ