นายพรพรต ชุปวา

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
พรเพชรร้อยเอ็ด

คณะผู้บริหาร

คณะครู-อาจารย์

เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

คุณธรรมและความรู้ นำไสู่ความเจริญ

ปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

รวมลิงค์ ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง