ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง 120 หมู่ 3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร. 043-515-220

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ