วิทยลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยการแจกนำของเยี่ยม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

วิทยลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยการแจกนำของเยี่ยม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด