ที่ตั้ง/แผนผัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด
120 ถ.บายพาส ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043515220 โทรสาร 043513625

ขอเส้นทางไปที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด