ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.พรสิงห์ ชุปวา
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.พวงเพชร ชุปวา
ผู้จัดการ