วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน #วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นำโดย ท่านรอง บัวบาน ธูปทอง ท่านรองประกายแก้ว โคตา พร้อมกับคณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด