วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จัดทำโครงการ "ศูนย์บริการวิชาชีพสู่ชุมชน"(FIX IT CENTER)ประจำปีการศึกษา 2560

8-9 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด จัดทำโครงการ "ศูนย์บริการวิชาชีพสู่ชุมชน"(FIX IT CENTER)ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านเปลือยตาล ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)โดยมีประชาชนมาร่วมโครงการฯจำนวนมาก และได้รับความร่วมมือจากทุกหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน