วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรฯ และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ สนับสนุน ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 12

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ สนับสนุน ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 12