กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ วัดบึงพลาญชัยฯ

คณะครู อาจาร์ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดวัดบึงพลาญชัยฯ จ.ร้อยเอ็ด