"โครงการทำดีเพื่อพ่อ" วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด นำของเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด นำของเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด